Veteriner Hekimler Derneği, hayvanların kimliklendirilmesi için sürenin uzatılmasını istedi

Veteriner Hekimler Derneği, depremzede hayvanların sahiplenilmesi ve kimliklendirilmesini de sağlamak amacıyla kimliklendirme süresinin uzatılmasını ve sokaktan sahiplenilen hayvanların da serbest veteriner hekimlerce kimliklendirilmesine olanak tanıyan düzenlemelerin bir an önce yapılmasını istedi.

Veteriner Hekimler Derneği’nden bugün yapılan yazılı açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile evcil hayvanların kimliklendirilmesi için tanınan sürenin 31 Aralık 2022 tarihinde son bulduğu hatırlatılarak sürenin yeniden uzatılması çağrısı yapıldı.

Veteriner Hekimler Derneği’nden yapılacak açıklama şöyle:

“Depremzede hayvanların sahiplenilmesi ve kimliklendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, daha önce herhangi bir nedenle kimliklendirilememiş tüm hayvanların kimliklendirilmesi için özendirici adımlar atılmalı ve sürenin uzatılması sağlanmalıdır. Ayrıca depremzede hayvanların haricinde de her yaştan pek çok kedi ve köpek sokaktan sahiplenilmekte ve ev hayvanı olmaktadır. Serbest veteriner hekimlerin kliniklerine gelen hayvanların çoğunluğu da bu tür sahiplenmeleri kapsamaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu hayvanların kimliklendirilmesi için web sayfası ve sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamalarda, ‘Sokaktan sahiplenilmek istenen hayvanların kimliklendirme işlemi yapılmamışsa hayvan barınaklarına başvuru yapılarak sahiplendirme belgesi ile kimliklendirilmesi sağlanacak, herhangi bir ceza uygulanmadan il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından PETVET’e (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi) kaydedilebilecektir’ demektedir.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçici madde 4’te, ‘Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 tarihine kadar ek 1’inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlüdür’ denilmekte, ama belediyelere herhangi bir ceza ve yaptırım getirilmemektedir. Bugüne kadar da belediyelerin sahipsiz hayvanlar için geçici bakımevi-barınak, rehabilitasyon konusunda ciddi adım atamadıkları ortadadır. Belediyelerin yaklaşık üçte ikisinde bakımevi yoktur ve sokaktan hayvan sahiplenen kişiler, hayvanlarını kimliklendirerek sahiplendirme belgesini bu durumda hangi bakımevi-barınaktan alacaktır?

Belediyelerin çoğunda veteriner hekim, geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi, veteriner işleri müdürlüğü bulunmamaktadır, olanlarda da veteriner hekim sayısının yetersizliği ve personel eksikliği yüzünden büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Belediyelerin hayvan bakımevlerinin ülke çapında neredeyse bulunmamasına karşılık, ülkenin dört bir yanına yayılmış 8 bin civarında veteriner hekim muayenehanesi, poliklinik ve hayvan hastaneleri bulunmaktadır. Pek çok sahipsiz hayvan, hayvanseverler tarafından belediyelerin geçici bakımevi veya rehabilitasyon merkezine götürülmemekte, tedavileri ve bakımları sadece serbest veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. Bakımevleri konusunda bu kadar yetersizlikler varken sahipsiz hayvanların tedavilerini yapan serbest veteriner hekimlerin sokaktan kedi-köpek sahiplenilmesi durumlarında kimliklendirme ve kayıt işleminde devreden çıkarılması, Hayvanları Koruma Kanunu’nun amacına da aykırıdır. Eğer serbest veteriner hekimler sahipsiz hayvanların kimliklendirilmesi için devreye sokulmaz ise sahipsiz hayvan sorunu ve refahı ile ilgili sorunlar daha da derinleştirecektir.

Herhangi bir nedenle kimliklendirilememiş tüm hayvanların kimliklendirilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özendirici adımlar atılmalı ve ceza korkusunu ortadan kaldıracak şekilde sürenin uzatılması sağlanmalıdır. Her yaştan sahipsiz hayvanın, sokaktan alındıktan sonra kimliklendirilmesi ve Ev Hayvanı Kayıt Sistemi olan PETVET’e kaydı için zorluğa ve engele sebep olan bakımevine yönlendirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmalıdır. 31 Aralık 2022 tarihine kadar olduğu gibi, sokaktan sahiplenilen hayvanların serbest veteriner hekimlerce de kimliklendirilerek sisteme kaydının yapılmasını sağlayacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu durum, aynı zamanda kimliklendirmenin ve Hayvanları Koruma Kanunu’nun amacına da uygun bir şekilde daha fazla hayvanın sokaklardan sahiplenilmesi, Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne kaydedilmesi, hayvan sağlığının, haklarının ve refahının korunması demek olacaktır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir